دانلود آهنگ یاد آرش(کل سفید)  ایرج رحمانپور

متن ترانه بصورت فارسی و لری

همچنین لینک دانلود 

در ادامه مطلب

متن آهنگ


کل سفیده

آسمو وا دِنِ کویا، می زنه کِلِ سپیده

آسمان بوسیله قله کوه ها، آمدن سپیده دم را خبر می دهد

هم زمی هم زمو وا یک، شورشو شور اُمیده

زمین و زمان با هم، قرارِ امیدواری را گذاشته اند

سوز تونی که سُوز مئینم، سوز تونی که که سوز موحونم

تو سبزی که من هم سبز می بینم، تو سبزی که من سبز می خوانم

هی چِنو چی چل چراغی، روشه میکی حونمونم

همچون چهلچراغی، خانمان مرا روشن می کنی

قشنگی و نرم و نازی، چی نمِ نازار بارو

همچون قطره های قشنگ باران، زیبا و لطیفی

دَرمونی سی دشتیا حُشک، چی سِرّ سینِه بهارو

برای دشت های خشکیده  بمانند رمز بهاران، درمان هستی

ایواره اوری و دلگیر، دیو میکه زرَه و زنجیر

در غروبی ابری و غمگین که دیوها و اهریمنان جهت ترساندن مردم زنجیر بردگی را به صدا در می آورند

تو چی شور و شوقِ پرواز، بالیان میاری وا ویر

تو مثل اشتیاق پرواز، بالهایت را به یاد می آوری

آرزویا هان دِ بارِت، هِه چنو چی تیر آرش

مردم چشمی پر آرزو از تو دارند، بمانند آرزویی که از تیر آرش کمانگیر داشتند

وختی دِ دل می گریوی، گل میکه خین سیاوش

وقتی از اعماق وجودت گریه می کنی داغ خون سیاوش را تازه می کنی

لو یاکت چی پر سیمرغ، زخم سهراو دِش میکه نوش

لبهایت همچون پر سیمرغ، برای زخم سهراب درمان است

سپری سی چَش اسفن، خَشم روسم میکی خاموش

برای چشم اسفندیار سپری می مانی و تو می توانی خشم رستم را خاموش کنی

وختی میای دَردیا سخت، کُل میرن دِ یادِ دورو

تو وقتی می آیی تمامی درهای سخت، همه از یاد روزگاران می رود

هر چی زورَه ها د بازوت، افتوِ مئیری وا ری شو

با تمام توانی  که داری  آفتاب را بر رویشان می گیری

سوز تونی که سوز مئینم، سوز تونی که که سوز موحونم

تو سبزی که من هم سبز می بینم، تو سبزی که من سبز می خوانم

هی چنو چی چِل چراغی، روشه میکی حُونمونم

همچون چهلچراغی خانمان مرا روشن می کنی


دانلود آهنگ با کیفیت 128 و حجم 3.65mb