تصنیف بسیار زیبای کوههای لرستان

با صدای سیف الدین آشتیانی

و نوازندگی محمد باجلاوند - محمدرضا کریمی 

- علیرضا حجتی زاده و زنده یاد سهیل ایوانی

دانلود در ادامه مطلب

  

دانلود با تشکر  صمیمانه از مدیریت کانال استاد سیف الدین آشتیانی