دارای  لینک مستقیم

دانلود 5 آهنگ زیبا و شنیدنی از هنرمند خوش صدای لرستانی

میلاد بیرانوند

دانلود در ادامه مطلب


لینک اول  لینک مستقیم  

تراک  اول

تراک دوم

تراک  سوم

تراک چهارم

تراک پنجم


لینک دوم  ترین بیت

تراک اول

تراک دوم

تراک سوم

تراک چهارم

تراک پنجم


لینک سوم آپلود بوی

تراک اول

تراک دوم

تراک سوم

تراک چهارم

تراک پنجم