آلبوم جدید (عشایر) نصرالله جمشیدی پور خواننده لرستانی

از تبار ایل بزرگ بیرانوند که یکی از آهنگهای این آلبوم مربوط

به طایفه بزرگ بیرانوند می باشد همراه با تعدادی عکس قدیمی 

و جدید از ایشان..

#نصراله جمشیدی پور خوانندهدانلود آلبوم عشایر بهمراه عکس از هنرمند در ادامه مطلب


دانلود تراک اول          لینک دوم


دانلود تراک دوم         لینک دوم


دانلود تراک سوم         لینک دوم


دانلود تراک چهارم         لینک دوم


                                    دانلود تراک پنجم        لینک دوم   (یادگاری از دهه هفتاد)


دانلود تراک ششم         لینک دوم


دانلود تراک هفتم         لینک دوم


دانلود تراک هشتم         لینک دوم


دانلود تراک نهم            لینک دوم

کلمات کلیدی: دانلود آلبوم جدید عشایر با صدای نصرالله جمشیدی پور

آلبوم نصرالله جمشیدی پور

#نصرالله_جمشیدی_پور

#عشایر

#آلبوم_لری_عشایر

#آلبوم_جدید_از_نصرالله_جمشیدی_پور

#لری_جدید_بالاگریوه


آلبوم سال 1396

عکس از نصرالله جمشیدی پور

نصرالله جمشیدی پور

نصرالله جمشدی و استاد خوشنویسی

#نصراله جمشیدی پور

.نصرالله جمشیدی پور

.. نصرالله جمشیدی پور

نصرالله.. جمشیدی پور

_نصرالله جمشیدی پور

نصرالله . +جمشیدی پور

نصرالله_جمشیدی پور