قطعات این آلبوم 12 تراک می باشد که در ادامه مطلب می توانید مشاهده فرمائید

باز تنگ غروب شد 

مرغ اسیر

 عشق تــو 

دلم میخاد

 جای تو قلب منه

 چقدر قشنگی

 مــادر 

مست قدح نوش

 می دونم 

تو کی هستی

 نــامه 

توئی بـهـارم  


خرید آلبوم