بیست ترانه کهن لری

بیست ترانه کهن لری

دوستان توجه کننده با توجه به اینکه لوح فشرده این آلبوم در دسترس نبوده و نوارکاست اون به mp3 تبدیل شده

این آلبوم شامل دو تراک  که تراک اول روی A و تراک دوم روی B کاست می باشد هست

دانــلــود