آلبوم زیبای دنگ بارو با صدای مجتبی شایسته

فقط در نوای لر

این آلبوم دارای 8 تراک زیبا و شنیدنی می باشد

برای دانلود به ادامه مطلب بروید


تراک اول   لینک 1     لینک 2    لینک 3

تراک دوم   لینک 1     لینک2     لینک 3

تراک سوم   لینک1     لینک 2    لینک 3

تراک چهارم   لینک 1     لینک 2    لینک 3

تراک پنجم     لینک 1     لینک 2    لینک 3

تراک ششم    لینک 1     لینک 2    لینک 3

تراک هفتم     لینک 1      لینک2    لینک 3

تراک هشتم    لینک 1     لینک 2    لینک 3