حشمت الله رشیدی
ازجمله شناسانندگان وسرامدان موسبقی لرستان که بردقایق وظرایف موسیقی اوازی لری به خوبی اشنا وگنجینه ای عظیم وغنی ازمقامهای اوازی این سرزمین رادر سینه داشت :       ادامه بیوگرافی و دانلود آلبوم در ادامه مطلب

درفروردین ماه 1320خورشیدی وهمزمان باتپیدن بهار در شهر سرسبز خرم اباد دیده به جهان گشود.
درکودکی به دلیل شغل پدر که نماینده اداره فرهنگ بود مجبور میشود دوران تحصیل را در نقاط مخطلف استان لرستتان بگذراند بطوری که 1327-29برای تحصیل دردبستان سروش بخش دوره نام نویسی واز سال 1329-30دردبستان حکمت بخش زاغه درس می خواند وسپس بین سال 1332-33به دبستان جامی در کوهدشت رفته ودربین سالهای 1334-35در دبستان سعادت اباد خرم اباد ادامه تحصیل میدهد ودرمیان سالهای 1335-36به دلیل شغل شغل پدرش به کوهدشت برگشته وپس از چندی دوباره به خرم اباد برمیگردد.
ودرخرداد ماه 1340دردبیرستان امیرکبیر خرم اباد موفق به اخذ دیپلم میگردد
پس از اخذ دیپلم تا شهریورماه 1341 به مدت یکسال به سمت اموزگار روز مزد دردبستان رضوان الشتر مشغول به خدمت میشود.
وی از مورخ 12/6/1344به خدمت سربازی اعزام شد وپس از دوسال خدمت از مهرماه 1343به شغل اموزگاری که بینهایت به ان علاقمند بود وعشق می ورزید مشغول میشود.
پس از ان که روزجمعه 31/2/1344برای اولین بار ترانهای لری ازشبکه سراسری رادیو ایران باهنرمندی “”رضاسقایی””خواننده لرستانی وزندیادان “حسین سالم (کمانچه)منصورسالم (ضرب )پخش شد ومورد توجه شنودندگان درایران قرار گرفت.
درشهریورماه همان سال 1344باردیگر ازسوی مدیرکل رادیو ایران از فرمانداری کل لرستان درخواست میشود تاگروه دیگری هنرمندان “لر”برای اجرای برنامهای محلی به رادیو ایران فرستاده شوند.

دومین برنامه موسبقی
با دوترانه مشهور “دایه دایه و چش وره “باصدای حشمت الله رشیدی ضبط شده ودر روز جمعه 5شهریور 1344ازشبکه سراسری پخش میگردد که بااستقبال کم نظیر روبرو میشود.
پس از انکه چند برنامه دیگر اجرا گردید کم کن ترانها و اهنگهای لری و لکی ازسوی شرکتها ی مختلف روی صفحه گرامافون ضبط شد ودر سراسر ایران توزیع گردید وامکان اشنایی مردم ایران وموسیقی دانان خارجی وایرانی با اهنگها وترانهای لری فراهم اورد.
ازجمله اثار اجرا شده باصدای حشمت الله رشیدی میتوان به ترانهایی کم نظیر همانند
“دایه دایه “شعر و اهنگ خرم ابادی با تنظیم محمود مدیری
“چش وره “باشعر زنده یاد حمید ایزد پناه واهنگ محمود مدیری. ضبط روی صفحه 45 فروشگاه ستاره ابی اهواز.
“میری “شعر و اهنگ خرم ابادی باتنظیم محمود مدیری صفحه 45 نوازنده کمانچه زنده یاد” حسین سالم “صفخه و فروشگاه نساجی خرم اباد.
“وفا نکردی “شعر زنده یاد حمید ایزد پناه واهنگ زنده یاد ایرج کاظمی باتنظیم محمود مدیری صفحه 45 بنگاه موزیکال تهران.
“بمیرم “شعر و اهنگ محلی خرم ابادی با تنظیم محمود مدیری کمانچه حسین سالم روی صفحه 45 درفروشگاه نساحی خرم اباد.

“”بیابختم بیا یارم “”شوق وصال “نازارم “بیابنشین “با اشعار حمید ایزدپناه و اهنگسازی محمود مدیری روی صفحه 45 دور
درفروشگاه نساجی خرم اباد :
“سوزه سوزه “شعرواهنگ محلی لری و لکی باتنظیم محمود مدیری وکمانچه روانشاد” حسبن سالم ”
“علی دوستی “باشعرمحلی میرنوروز واهنگ محلی خرم ابادی اشاره نمود همچنین ترانهای مانند “امید جان :::::
دررادیو وچندین اثر خصوصی و بزمی باصدای این خواننده ظبط شده وبه یادگار مانده ”
فرزند این هنرمند علیرضا زمینه خوانندگیفعالیت دارد وتا حدودی سبک و سیاق پدر پیروی میکند.
رشیدی در سال 1370-71خدمت مقدس. اموزگاری
را به پایان میرساند وازاداره اموزش و پرورش خرم اباد بازنشسته میشود وسرانجام درزمستان 1373درسن پنجاه سه سالگی نابهنگام چشم از جهان فرو میبندد و گلستان هنر این سامان را پژمرده میکند :
ارمگاه این خواننده درقبرستان خضر خرم اباد بهشت دهم پایین جاده واقع میباشد.