دانلود موزیک ویدئوی جدید از هنرمند ایلامی  تیمور حسنوند عموزاده

بنــام غــم هجــر   که در تاریخ 24 آبان ماه از شبکه استانی افلاک لرستان پخش شـد

دانــلــود